eternity Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
ETZg4jfsUmZHLEh2VXV6kHuritDuYf7SE6 2509 0 100% 35.92 GH
EPqJCYbEiN4iFvwSfCWC2adNrgJNvBiMuv 16 0 100% 238.62 MH
EV1wzhhjQgbnY47iU8vu1upPkirYxbeLux 2192 0 100% 31.39 GH