eternity Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
EU9Fy4YsCcAKmLvFuefReDMRkAzUChAS3m 902 0 100% 12.92 GH
EcoZ2g4n5aZByLHMo1HtvcytmDW14kHbbC 1120 0 100% 16.05 GH
EPqJCYbEiN4iFvwSfCWC2adNrgJNvBiMuv 11 0 100% 162.51 MH